תולדות המחשבה המדינית

אני די בטוח שהיה פעם מקצוע כזה בבתי הספר. או שאולי קראו לזה "תולדות הרעיון המדיני"? או שאולי זה היה רק שם של ספר שנלמד במקצוע האזרחות? מישהו עוד זוכר את זה?

לא זו בלבד שאני זוכר את שם המקצוע הזה, אני זוכר אפילו את שמות חלק מההוגים שנלמדו בו: לוק, הובס, רוסו ואחרים. ואפילו את משנתם התברר לי שאני זוכר, כשחזרתי שוב ללמוד את הנושא כחלק מקורס בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה.

אני לא זוכר באיזה כיתה למדתי את המקצוע הזה. אבל היום זה מקצוע הנלמד רק באוניברסיטאות. בחוג לפילוסופיה, אולי במשפטים, אולי ביחסים בינלאומיים. ניסיתי ולא הצלחתי לברר מתי ובאיזה נסיבות נשמט המקצוע ממערכת השעות של בתי הספר התיכוניים. כנראה נפל קרבן לסדרי עדיפויות משתנים. כמו שלימודי ההיסטוריה הכללית מתכווצים והולכים לטובת יותר ויותר היסטוריה של עם ישראל, בייחוד זו של דורות האחרונים.

אולי נגיד את זה בצורה קצת אחרת: זה לא משרת את האידאולוגיה ההגמונית במדינת ישראל. זו, יותר ויותר ימנית, יותר מסתגרת בעצמה, משיחית ולאומנית, תצא נפסדת מלימוד מקצועות כמו "תולדות המחשבה המדינית". ללמד את ההיסטוריה של המחשבה האנושית, החל מיוון העתיקה, לגבי היחס הראוי בין המדינה לאזרחיה, יכול רק להכניס מחשבות זרות בלב האזרחים. הם עוד עלולים להתחיל לתהות למה בדיוק המדינה שבה הם חיים לא רואה כתכליתה את אותן התכליות שטובי ההוגים לאורך ההיסטוריה האנושית חשבו שהם תכליתה.

אני לא מצפה שילמדו בבתי הספר הגות ביקורתית בת ימינו. בתי הספר הם הרי אחד מהמנגנונים המובהקים ביותר להקניית אידאולוגיה, זו ההגמונית כמובן. ולכן לא סביר לצפות שילמדו בהם את תורתם של הוגים כמו לואי אלתוסר, (שאת מושג האינטרפלציה שלו ניסיתי להסביר ברשומה נפרדת) החושפים בדיוק את פרצופם זה של בתי הספר שלנו  – מכשירים להנחלת אידאולוגיות. (אבל גם מוסד המשפחה הוא מכשיר מסוג זה, ובית הכנסת, והעיתונות….). אבל אפלטון ואריסטו, לוק והובס צריכים היו להיות מספיק מרוחקים מזמננו עד שהמערכת לא צריכה להיות מאוימת ללימוד הגותם.

אולי המקצוע לא נעלם כי הוא מאיים על האידאולוגיה השלטת. אולי הוא נעלם כי הלימוד שלו לא משרת אותה. כאשר מצמצמים את רוחב היריעה הנלמדת, ומשמיטים כל מה שלא נחוץ בכדי לייצר עוד ועוד הייטקיסטים, או תלמידי חכמים, איזה סיכוי יש למקצוע כמו "תולדות המחשבה המדינית" לשרוד את הקיצוץ? אפס.

חבל, כי מקצוע כזה הוא לא אוסף של עובדות שאפשר ללקט לבד בוויקיפדיה. פה מדובר על האבולוציה של המחשבה האנושית, תהליך מרתק שכל מורה סביר יכול היה ללמד בצורה מרתקת.

עוד מישהו זוכר את המקצוע הזה?