מיהו שמאלני?


פוסט אורח, מועתק ברשות מעמוד הפייסבוק של רחל אליאור,

 • שמאלני זה מי שטועה לחשוב שכל בני אדם שווים כי כולם כאחד נבראו בצלם אלוהים ולא רק סמוטריץ',
 • שמאלני הוא מי שמאמין שהרוב המכריע של בני האדם יהנו במידה שווה מדעת, אמת וצדק, שוויון, שלום וחירות והוא מתנגד להנחה שיש אנשים הזכאים לזכויות יתר מתוקף היותם עם נבחר או זרע קודש.
 • שמאלני הוא מי שמאמין שלכל אדם מוקנית הזכות למידה שווה של חירות הזהה לזו המוענקת לזולתו ומתנגד להחלת חוקים המושתתים על הבחנה המעניקה זכויות יתר בגין גזע, דת לאום או מגדר.
 • שמאלני הוא מי שמאמין בחיוניות השלום ובקדושת חייו של כל אדם ומי שמתנגד לאמיתות מוחלטות המושתתות על כתבי קודש.
 • שמאלני הוא מי שמאמין שדמוקרטיה ליברלית שבה כל האזרחים שווים לפני החוק ובה קיימים חוקים מעשי ידי אדם ולא מעשי ידי אלוהים, לצד מנגנוני איזון וביקורת בין הרשות המחוקקת, הרשות השופטת והרשות המבצעת, ובה קיים חופש ביטוי, חופש עיתונות, חופש אמנות וחופש ביקורת – היא המשטר המיטבי לשם שמירת כבוד האדם ומימוש זכויות האדם.
 • שמאלני הוא מי שרואה במגילת העצמאות הצהרה מחייבת את כל אזרחי המדינה ללא קשר ללאומיותם ואמונתם, בכל הקשור בשלום חירות ושוויון, וחלק מהתשתית החוקית של מדינת ישראל המגינה בשווה על כל אזרחיה, ורואה את המדינה כמחויבת לכתוב בה בעניין חופש, שוויון, משפט אחיד והושטת יד לשלום.
 • שמאלני הוא מי שמאמין שמצב שבו עם אחד מדכא עם אחר ושולט בו, גוזל את אדמותיו ומנשל אותו ממימיו ומשדותיו, הוא מצב פסול מבחינה חוקית ומשפטית, בלתי מתקבל על הדעת מבחינה מוסרית ופסול מבחינה ערכית, שכן הוא מוביל לאפרטהיד, להשחתה מוסרית ולהוצאת מדינת ישראל ממשפחת העמים. ועל כן יש לחתור להיפרדות מהפלשתינאים שאינם חפצים לחיות תחת ריבונות ישראלית ויש לחתור להקמת שתי מדינות לשני עמים.
 • שמאלני הוא מי שמאמין שתמיד עדיפים שלום, פשרה, פיוס, פיצוי, חמלה, משא ומתן וחיים משותפים של כל תושבי הארץ מתוך כבוד, צדק, שוויון וחירות, וגבולות פתוחים על פני מלחמה, כיבוש, נישול, סיגור ותיחום במחסומים גדרות תיל משטר צבאי ומעצר מנהלי, טרור, גזענות שתלטנות והתנשאות בשם טיעונים דתיים ולאומניים חסרי שחר (לנצח תאכל חרב; הזיות משיחיות, בנין המקדש, חידוש הכהונה ועבודת הקרבנות, מדינת הלכה, ארץ הבחירה, עם סגולה, זרע קודש, עמלק, הטוב שבגויים הרוג) המגובים בגדרות, מחסומים מכלאות בטונאדות כתרים וממשל צבאי בן חמישים שנה..
 • שמאלני הוא מי שמאמין שהציונות החילונית שהקימה את מדינת ישראל הריבונית כחלק ממשפחת העמים הכפופה לחוק הבינלאומי וחתומה על כל אמנות כבוד האדם והמשפט הבינלאומי, עדיפה לאין ערוך על פני מדינת הלכה מתבדלת, סנהדרין של חכמי הלכה, כפייה דתית וטיפוח תקוות משיחיות ומקדשיות.
 • שמאלני הוא מי שמאמין שהשפה העברית, התרבות היהודית, הספרייה היהודית והזהות היהודית הרבגונית עולים בקנה אחד עם כבוד האדם ועם הערכים ההומניסטיים הדמוקרטיים והליברליים, ומי שמניח לכל אדם החי בארץ לבחור את אורח חייו במסגרת החוק, ומכבד במידה שווה בחירה במחויבות אישית לדת ובחירה בחופש מדת. השמאלני מתנגד לכול צורה של כפייה דתית בכול נושא ומתנגד לכל ניסיון להפרת חוקי המדינה בשם חוקי ההלכה.
 • שמאלני הוא מי שמאמין שחייבים לעגן את ערכיה האוניברסאליים של מדינת ישראל בדבר שוויון, חירות, צדק, אחידות המשפט, חירות מדת וחירות דתית וכבוד האדם, בחוקה מיוחסת, המתייחסת בשוויון מוחלט לכול האזרחים ללא הבדל דת, לאום, גזע ומין.
 • שמאלני הוא מי שמאמין שיש לטפח את התרבות העברית, התרבות היהודית התרבות הערבית, והתרבות הישראלית, ללא התערבות ממשלתית וללא כפיית זהות יהודית דתית, תוך שמירת חירות ביטוי וחופש אמנותי, ותוך חתירה לשיתוף פעולה תרבותי יצירתי מדעי ומחקרי עם כל ארצות תבל.
 • שמאלני הוא מי שמאמין שהגנת הטבע ושמירת הסביבה, קידום זכויות בעלי חיים, קידום צדק חברתי וצדק חלוקתי ולקיחת אחריות על שיפור תנאיה רווחתה וקיומה של כל החברה כולה ללא הבדל דת, לאום, גזע ומין, עם הדגשה מיוחדת על סיוע כלכלי חברתי ומציאת פתרונות מכבדים לקשישים, חולים, נכים, יתומים ושכולים, נפגעי הנאצים ונפגעי פעולות האיבה ותאונות דרכים -הם משימה ראשונה במעלה שהמדינה חייבת לאזרחיה.
  שמאלני הוא מי שמאמין שהאדם במרכז ולא האדמה, האדם, ולא הרכוש והאומה. שמשאבי המדינה חייבים להיות מושקעים בחינוך, בריאות, סעד, תחבורה ורווחה, מדע, מחקר, טכנולוגיה, מחשוב ותקשוב, חקלאות, קידום קליטת עלייה, הרחבת שוויון הזדמנויות וסיוע לנזקקים לו בכל תחום ובכל גיל, בכל חלקי הארץ עם העדפה מתקנת לקבוצות אוכלוסייה ולאזורים הזקוקים לסיוע ולטיפוח. שמאלני הוא מי שמאמין שאין להתיר בעלות פרטית על משאבי-אומה ציבוריים. ובוודאי לא על אוצרות מדינה כמשאבי טבע, ומי שחושב שהפרטות מותרות רק היכן שיש לסקטור הפרטי ייתרון ייחסי המצדיק חריגה לתועלת הציבור, בנלווה לביקורת ציבורית ושקיפות.
  שמאלני הוא מי שחושב שאושרה ועושרה של אומה היא כאושר ועושר אזרחיה, ורק צדק, שוויון וחירות הם הערובה לגודלם.
 • השמאלני מאמין ששיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית, הארצית והבינלאומית, עם כל מוסדות האו"ם וכל המדינות הדמוקרטיות בעולם לשם קידום השלום, הבריאות, הנאורות, הקיימות, החירות, הדעת, האמת, השוויון והצדק, הם אינטרס ראשון במעלה של מדינת ישראל, השוחרת שלום ומכבדת את זכויות האדם.
 • שמאלני הוא מי שמאמין שיש לעדכן את ספר החוקים של מדינת ישראל ולהוציא ממנו כול חוק המפלה בין גברים ונשים בכל דבר ועניין, ולבחון בשיטתיות אם קיימים חוקים מפלים לרעה כל אזרח בכול תחום.
 • שמאלני הוא מי שמאמין ב'את השנוא עליך אל תעשה לחברך', 'את האמת והשלום אהבו' וב'צדק צדק תרדוף' ונותן אמון באדם באשר הוא אדם ומניח שהרוב המכריע של בני האדם בני כול הדתות והלאומים, יעדיפו חיי שלום, חירות צדק ושוויון, על פני חיי רעב, מלחמה, כיבוש, אפליה וטרור. שמאלני הוא זה המאמין בזכות המלאה לחיות בשלום, בשלווה, בחירות ובביטחון, המוקנית באופן שווה לכל תושבי הארץ ומתנגד לתיוג שלילי גורף של כל אדם על יסוד דתו לאומיותו גזעו או מינו ומתנגד לכול הסתה וסטריאוטיפיזציה של הזולת כדי לפגוע בו (הערבים נוהרים בהמוניהם לקלפיות; 'השמאל שכח מה זה להיות יהודים'; 'הם מפחדים', 'כל הערבים מציתים, 'כל השמאלנים בוגדים ועוכרי ישראל' ושאר פניני שנאה, דיבה, עלילות שוא והסתה מבית היוצר של הימין הקיצוני המבקש להצדיק את ההתנחלויות הלא חוקיות בשטחים כבושים באמצעות הכפשת הלוחמים על כבוד האדם על השוויון הצדק והחירות..).
 • שמאלנים הם אנשים שבוחרים בחירה ערכית מושכלת-הם מאמינים באדם כי הם רואים עצמם שותפים באנושיות לאחיהם ואחיותיהם בני האדם, הם לא רואים באחיהם בני האדם אויב, הם רואים אותם כשווים להם כשווי זכויות וראויים לכבוד שוויון וחירות. השמאלן ביחוד מאמין בכלל הפשוט 'את מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך', ומה שטוב בעיניך שתף אתו והתחלק בו ככל האפשר. אל תשלול מזולתך שום דבר שחיוני לך כשם שהוא חיוני לה ולו. אל תראה באחר אויב אלא שותף, חבר ידיד ורע. אדם כמוך בדיוק, לא פחות ולא יותר. בכל קבוצה, קהילה, עם ועדה יש שוליים עברייניים, מאז ימי קין והבל, ומאז ימי בני יעקב ואביהם, בהם ורק בהם נטפל באופן ענייני באמצעות רשויות החוק, החקירה הענישה והאכיפה, אבל לא באמצעות הסתה או סטריאוטיפיזציה שלילית גורפת.
 • השמאלני הוא אדם שמעז לחשוב באופן לא מקובל, שאם מישהו מתנכל לך, עליך גם לשאול את עצמך, ראשית חכמה, אחרי שהגנת על עצמך ומנעת את המשך הפגיעה, מה עשית אתה כדי לעורר עליך את שנאת זולתך? האם עשית דבר מה שגרם להתנכלות? האם אכן אתה יכול תמיד לרחוץ בניקיון כפיך? אולי כבשת/דיכאת/נישלת/גזלת/הסתת/שיקרת? אולי התנשאת, דרשת זכויות יתר? עשקת? הונית? חמדת? גזלת? דיברת דופי? ואז אמרת בזעם ובודאות נחרצת: "בכול אשמים השמאלנים שאומרים שהכיבוש משחית", ואילו אני, אני הצדיק שרק כבשתי, גזלתי, כיתרתי, הפצצתי, עצרתי, אסרתי והרגתי כשהגנתי על האינטרסים הלגיטימיים שלי ועל הקושאן האלוהי שלי – לא אשם בכלל, הכול כידוע זה רק בגלל שוברים שתיקה????? הכל בגלל 'בצלם', 'רופאים למען זכויות האדם', יש דין, שלום עכשיו, או מחסום ווטש?
 • השמאלני נאמן לארצו, אוהב את עמו ומולדתו, מזדהה עם שגשוגה וטובתה של ארצו בגבולותיה החוקיים המוכרים במשפט הבינלאומי, משרת בצבאה כנדרש בחוק ולוחם למען השלום, החירות והצדק. השמאלני מאמין שכל פעולה שתכליתה קידום השלום והפסקת דיכוי עם אחד בידי עם אחר, היא פעולה ראויה על פי מיטב מורשת נביאי ישראל שהאמינו ב'וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות'.
  שמאלן הוא מי שמאמין בשלום ואחווה בין עמים, פועל לקידומם ומתנגד לשימוש בכוח לפתרון סכסוכים, אך בד בבד אם יקרא לדגל בעת חירום להגן על מדינת ישראל, שנשלטת בידי ממשלה חוקית, הפועלת לקידום משא ומתן לשלום באזורנו ומגינה על ביטחון הארץ ואזרחיה, יענה לקריאה באופן מיידי כפי שתמיד עשה.
 • היהודים הציונים חזרו לארצם אחרי אלפיים שנות גלות ורדיפות, כדי להיות עם חופשי בארצו, כדי לא לחיות כמיעוט נרדף, והקימו את מדינת ישראל לשם חיי שלום ושלוה לכל בני העם היהודי ובנותיו, כארץ מקלט לעם היהודי הנרדף ולא לשם מלחמה, גזל, נישול, דיכוי וכיבוש. השמאלני מאמין שחיי שלום, חירות ושוויון על פי משפט אחיד לכול תושבי הארץ, יטיבו לשרת מטרה זו הרבה יותר מאשר כל מלחמה..

מחשבה אחת על “מיהו שמאלני?

 1. כתוב יפה אבל…. אפשר להוסיף עוד שורה: " שמאלני הוא זה, ורק הוא, שיקרא את הפוסט הזה מתחילתו ועד סופו" 😦

להשארת תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s